Activer l'accessibilité
HTZ
  • Hrvatski
  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • Français

Bibliographie

1. Ivan DORČIĆ et Marijan TOMAŠIĆ, Kastav i Kastavština u prošlosti i sadašnjosti (Spomenica), Samobor, 1931. /Kastav et la région de Kastav dans le passé et aujourd’hui/

2. Viktor HRELJANOVIĆ, Iz Kastva i Kastavštine, Naklada Benja, Rijeka, 1994.
(Kastav et la region de Kastav; édition Benja, Rijeka/

3. Ivo JARDAS, Kastavština. Građa o narodnom životu i običajima u kastavskom govoru, Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, JAZU, knj. 39., Zagreb, 1957. Reprint u: Ivan Matetić Ronjgov - Zbornik, sv. 3., Rijeka, 1994.
/La region de Kastav: documents sur la vie populaire et les coutumes dans le dialecte de Kastav ; Revue de la vie populaire et des coutumes des Slavènes de sud /

4. Matko LAGINJA, Kastav. Grad i obćina, Tiskara Dolenc, Trst, 1889. Reprint: Matko LAGINJA, Kastav. Grad i obćina, Katedra Čakavskog sabora - Društvo za povjesnicu, Klana, 2002.
/Kastav, ville et commune; imprimerie Dolenc/

5. Darinko MUNIĆ, Kastav u srednjem vijeku, II. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Biblioteka Fluminensia, sv. 8., ICR, Rijeka, 1998.
/Kastav au moyen âge, deuxième édition modifié/

6. Darinko MUNIĆ, Kastav od najstarijih vremena do suvremenih dana, Zbornik Kastavštine, knj. 10., Kastav, 2002.
/Kastav depuis les anciens temps jusqu’à aujourd’hui ; Revue de Kastav/