• hr
  • en
  • de
  • it
  • fr

Poziv na sudjelovanje u novom savjetovanju-Nacrt Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma

20.11.2015.

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma

Obavijest Ministarstva turizma o otvorenom savjetovanju na koje su pozvani svi. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=2307

Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma

Opis savjetovanja: Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma donosi ministar turizma temeljem ovlasti propisane člankom 16. stavkom 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/2015). Člankom 90. navedenoga Zakona propisana je obveza donošenja pravilnika u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu toga Zakona. Pravilnikom se propisuju uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija iz područja turizma u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj, kao i detaljnijih pravila za slobodno pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija. Regulirane profesije iz područja turizma su: u području usluga u turizmu - turistički vodič i turistički pratitelj, u području poslovanja turističke agencije - voditelj poslovnice turističke agencije i u području poslovanja turističke zajednice - direktor turističkog ureda turističke zajednice, direktor predstavništva, voditelj ispostave, radnik zaposlen na rukovodećim poslovima i radnik na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističke zajednice. Sada važeći Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma ("Narodne novine", broj 22/2015), donesen je temeljem Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", br. 124/2009, 45/2011 i 74/2014), koji je prestao važiti. Osnovne novine u odnosu na važeći Pravilnik su smanjenje potrebnog radnog iskustva s dvije godine na jednu, a koje je propisano kao uvjet za pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi za profesije koje nisu regulirane u državi članici poslovnog nastana te brisanje obveze ovjere preslika dokumenata koji se prilažu uz izjavu za pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi. Također izmijenjen je oblik obrasca za podnošenje zahtjeva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija odnosno za podnošenje izjave za pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi, radi preglednosti i lakšeg ispunjavanja, a na tragu obrazaca koji se koriste u više država Europske unije za prijavu pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi. Učinjena su i određena nomotehnička poboljšanja u tekstu Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.12.2015.