• hr
  • en
  • de
  • it
  • fr

Poziv na sudjelovanje u novom savjetovanju-Nacrt Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju

20.11.2015.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju

Obavijest Ministarstva turizma o otvorenom savjetovanju na koje su pozvani svi. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=2303

Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju

Opis savjetovanja: Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti propisana je obveza donošenja pravilnika za njegovu provedbu u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona. Člankom 10. stavkom 2. i člankom 32. stavkom 4. toga Zakona propisana je obveza donošenja pravilnika kojim se propisuju oblik, sadržaj i način vođenja knjige kostiju odnosno popisa gostiju. Ministarstvo turizma, u cilju provedbe projekta Hrvatski digitalni turizam, priprema donošenje novog Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi (Narodne novine, br. 152/08, 59/09 i 30/14), kojim bi se propisalo da će se popis osoba koje se prijavljuju turističkoj zajednici (Popis turista) voditi te prijava i odjava turista obavljati putem sustava e-Visitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj. Planira se da navedeni Pravilnik stupi na snagu 1. siječnja 2016. godine. Kako pružatelji usluga smještaja ne bi dva puta upisivali iste podatke o gostima, jednom u knjigu gostiju odnosno popis gostiju, a drugi put u prijavu i odjavu turista putem e-Visitora, ovim se Pravilnikom propisuje da će se, po uspostavi e-Visitora od strane Hrvatske turističke zajednice, knjigom gostiju odnosno popisom gostiju smatrati i Popis turista koji se u sustavu e-Visitora vodi za pojedinu pravnu ili fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u ugostiteljskom objektu. Na taj način obveza vođenja knjige gostiju i popisa gostiju bit će izvršena prijavom i odjavom turista u sustav e-Visitor, odnosno poštivanje te obveze će se nadzirati uvidom turističkih inspektora u Popis turista u sustavu e-Visitor.
 
Savjetovanje je otvoreno do: 18.12.2015.