Uključi pristupačnost
HTZ
  • Hrvatski
  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • Français

Kutak za iznajmljivače

OBAVIJEST ZA IZNAJMLJIVAČE 2022.

OBAVIJEST ZA IZNAJMLJIVAČE  KUĆA ZA ODMOR, APARTMANA I SOBA 2022. godine

OBVEZE VEZANE UZ PRUŽANJE USLUGE SMJEŠTAJA

 

Za pružanje usluga smještaja i ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan:

1. Posjedovati Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga smještaja izdanog od strane Upravnog odjela za turizam Primorsko-goranske županije

2. Vidno istaknuti PLAVU PLOČU na ulazu u ugostiteljski objekt, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije ugostiteljskog objekta (NN 138/06)

3. Vidno istaknuti cjenik usluga koje se nude u svakom apartmanu

4. Izdati račun gostu za svaku izvršenu uslugu s brojem i zadržati za sebe kopiju tog računa (u slučaju rada s agencijom izdati račun prema agenciji)

5. Platiti turističku pristojbu u predviđenim zakonskim rokovima (NN 52/19)

6. Utvrditi kućni red i istaknuti ga na recepciji/ulazu, te izvadak iz kućnog reda istaknuti u svim sobama i apartmanima (NN 138/06)

7. Voditi “popis gostiju” - važeći je popis gostiju u eVisitoru

8. Voditi knjigu žalbi - samo za pravne osobe (NN 138/06, NN 5/08) ili ponuditi način podnošenja prigovora

9. Prijavljivati goste u zakonskom roku (NN 126/15)

10. Platiti turističku članarinu (NN 52/19)

11. Platiti porez (Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem kojeg donosi i dostavlja nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave)

12. Platiti PDV na proviziju stranih posrednika (ukoliko koristi takve usluge)

13. Zakonska obveza ispitivanja kvalitete bazenskih voda

 

RJEŠENJE O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA SMJEŠTAJA

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda. Nazivamo ga još i Rješenje o kategorizaciji i ono je u suštini dozvola za rad. Zahtjev za izdavanje Rješenja (Microsoft Word - OBRAZAC-UGOST-USLUGE-DOMAăINSTVO-2017.doc (udu-pgz.hr)) podnosimo županijskom odjelu za turizam. Uz zahtjev smo dužni priložiti presliku osobne iskaznice, vlasnički list i potvrdu o uporabljivosti objekta. Usto plaćamo i upravnu pristojbu od 70-ak kuna, nakon čega na teren izlazi komisija koja utvrđuje jesu li zadovoljeni minimalni uvjeti za vrstu i kategoriju objekta (PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU (gov.hr))

Kontakt:

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj u Rijeci

Riva 10, Rijeka

Tel.  +385 51 354 260

Tel:  +385 51 354 264

Tel: +385 51 354 259

sanja.mandic.milde@pgz.hr  

nikola.vuksa@pgz.hr  

venera.kriskovic.fafandel@pgz.hr

 

UPIS U REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA

U roku od 15 dana od ishođenja Rješenja o kategorizaciji, a sukladno Pravilniku, svi domaćini su dužni prijaviti se Poreznoj upravi radi evidencije u Registru poreznih obveznika (RPO). Prijava u RPO se podnosi na RPO-1 obrascu (RPO-1.pdf (porezna-uprava.hr)) u nadležnoj Poreznoj upravi, a sukladno mjestu prebivališta domaćina (zasad).

Na temelju upisa u RPO domaćini dobivaju porezna rješenja za plaćanje paušala u 4 jednaka obroka godišnje.

 

STANDARDIZIRANA PLOČE ZA OBJEKTE KOJI SE KATEGORIZIRAJU (NN 138/06)

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske - Standardizirana ploče za objekte koji se kategoriziraju (gov.hr)

Standardizirane ploče za objekte koji se kategoriziraju mogu proizvoditi sve fizičke i pravne osobe – proizvođači (obrtnici, tvrtke), koji za tu proizvodnju pribave prethodnu suglasnost Ministarstva turizma.

Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

Proizvođaču je potrebno poslati:

·         Kopiju uplatnice,

·         Kopiju rješenja o kategorizaciji,

·         Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske:

·         Kordun - marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr)

·         Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguarst6@gmail.com) za ploče: 1. Hotel; 2. Depandansa hotela; 3. Integralni hotel - Udruženi; 4. Difuzni hotel; 5. Soba u domaćinstvu; 6. Apartman u domaćinstvu; 7. Studio apartman u domaćinstvu; 8. Kuća za odmor u domaćinstvu; 9. Kamp u domaćinstvu; 10. Kamp (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 11. Sobe (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma) 12. Turističko naselje; 13. Pansion komfor; 14. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 15. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 16. Kamp odmorište (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 17. Kuća za odmor (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 18. Spa; 19. Kamp naselje; 20. Kampiralište; 21. Turistički apartmani; 22. Bike; 23. Congress; 24. Meetings

·         Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Studio apartman u domaćinstvu; 3. Sobe u domaćinstvu; 4. Kuća za odmor u domaćinstvu; 5. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 6. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma)

·         Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame.mikic@gmail.com za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu;  4. Sobe (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 5. Kuća za odmor (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma);  6. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 7. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma)

·         Negras d.o.o. (Županićeva 6, 52440 Poreč; tel: 052/431-046; 091/1904 965; 091/5230 380; e-mail: info.negras@gmail.com): za ploče za smještajne objekte u domaćinstvu: 1. Apartman, 2. Studio apartman, 3. Soba 4. Kuća za odmor; za ploče za ostale ugostiteljske objekte za smještaj: 1. Apartman, 2. Studio apartman, 3. Kuća za odmor

·         Tramax d.o.o. (Mažuranićevo šetalište 26, 21000 Split; tel: 021/548-808; e-mail: info@tramax.hr): za ploče za smještajne objekte u domaćinstvu: 1. Sobe, 2. Apartman, 3. Studio apartman, 4. Kuća za odmor 

·         Skripta tisak d.o.o. (F. Kuhača 12, 31000 Osijek; tel: 031/203-900, fax: 031/215-960; e-mail: tisak@skripta.hr) za ploče - za objekte u kojima se pružaju usluge u domaćinstvu: 1. Apartman

·       Condor B&B d.o.o. (Križine 8, 21000 Split; tel: 021/460-143, e-mail: condor.split@gmail.com) za ploče – za objekte u kojima se pružaju usluge u domaćinstvu: 1. Apartman, 2. Studio apartman, 3. Sobe, 4. Kuća za odmor

·         Signoprom d.o.o. (Rašenički put 10/5, 10000 Zagreb, telefon +01/3890688, e-mail signoprom@signoprom.hr) za ploče: 1. studio apartman u domaćinstvu, 2. kuća za odmor u domaćinstvu, 3. studio apartman iz skupine „Ostali objekti za smještaj“, 4. kuća za odmor iz skupine „Ostali objekti za smještaj“, 5. apartman iz skupine „Ostali objekti za smještaj“ i 6. sobe iz skupine „Ostali objekti za smještaj“

 

CJENIK (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (nn.hr))

Iznajmljivač je dužan formirati cjenik usluga, pridržavati se navedenih cijena i vidno ga istaknuti u svakoj smještajnoj jedinici.

Ovo je 10 obaveznih točaka koje je neophodno navesti u Cjeniku privatnog iznajmljivača:

1. Osnovni podaci iznajmljivača (naziv smještaja, naziv smještajne jedinice za koju se cjenik odnosi, ime i prezime iznajmljivača sa Rješenja, adresa i OIB)

2. Naziv usluge (noćenje za dvije osobe, noćenje s doručkom, usluga noćenja…)

3. Vrsta naplate (po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno….)

4. Termin (unijeti sve termine u kojima se cijena razlikuje, sezone…)

5. Cijena (obavezno mora biti izražena u kunama i eurima do 1.1.2023., a zatim u eurima

6. Boravišna pristojba (ako je uključena u cijenu navesti i taj podatak obavezno - samo oni koji plaćaju boravišnu pristojbu po noćenju)

7. PDV (ako iznajmljivač nije PDV obveznik,ne prelazi primitke od 300.000 kn godišnje, navesti da PDV nije uključen, ako cijena sadrži PDV onda posebno izraziti netto cijenu plus iznos PDV-a)

8. Dodatne usluge (kućni ljubimci, klima, čišćenje, doručak, parking… Dok primjerice: najam bicikla, prijevoz, najam ležaljki, brodice i sl. ne možete navesti ukoliko nemate potrebne dozvole za obavljanje tog posla)

9. Datum važenja cjenika (navesti datum od kada je taj cjenik važeći, dovoljno je pri dnu cjenika)

10. Potpis (Vlastoručni potpis iznajmljivača čije je ime na Rješenju)

 

IZDAVANJE RAČUNA

Izdati račun gostu za svaku izvršenu uslugu s brojem i zadržati za sebe kopiju tog računa (u slučaju rada s agencijom izdati račun prema agenciji)

Račun mora biti točan, neizbrisiv, jasan, vidljiv i čitljiv u papirnatom ili elektroničkom obliku. Možete ga napisati ručno na Račun bloku kojeg možete kupiti u Narodnim novinama ili knjižarama, a možete ga i isprintati na računalu ako ste račune npr. pisali u programu Word. Nije dakle bitan tehnički format ili oblik računa, važno je samo da na njemu budu svi detalji koje zakon propisuje.

Ako se  gostima račun šalje putem e-maila, najbolje je da račun bude u PDF formatu (koji se naknadno ne može mijenjati) ili skenirane slike jer ćete tako spriječiti eventualne malverzacije s izdanim računom.

Boravišna pristojba naplaćuje se istodobno s naplatom pružene usluge.

U računu za pružene usluge smještaja obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe nisu dužni u računu navesti iznos boravišne pristojbe (čl. 11 stavak 4. Zakona o boravišnoj pristojbi)

Iznajmljivači koji plaćaju boravišnu pristojbu po noćenju, obvezni su istaknuti zasebno na računu iznos boravišne pristojbe.

 

TURISTIČKA PRISTOJBA (NN 52/19, 32/20, 42/20)

Iznajmljivači “pružatelji usluge smještaja u domaćinstvu” turističku pristojbu plaćaju paušalno te su dužni uplatiti je na zbirni uplatni račun turističke zajednice odjednom do 31. srpnja tekuće godine ili u 3 obroka od kojih prvi dospijeva do 31. srpnja, drugi do 31. kolovoza, a treći do 30. rujna tekuće godine (Zakon o turističkoj pristojbi - Zakon.hr)

Broj računa: HR8810010051718004744

Model: 67

Poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača koji je naveden kao vlasnik objekta u “Rješenju o kategorizaciji” - broj objekta prema eVisitor sustavu

 

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe po ležaju za Grad Kastav za smještaj u domaćinstvu iznosi 350,00 kn, dok za smještaj u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 200,00 kn. Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe u visini 350,00 kn po krevetu.

 

 

Smještaj u domaćinstvu – po krevetu (glavni i pomoćni krevet)

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (glavni i pomoćni krevet)

Godišnji paušalni iznos

350,00 kn

200,00 kn

 

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iznajmljivač koji paušalni iznos nije uplatio na uplatni račun turističke zajednice do 31. srpnja, odnosno do 30. rujna tekuće godine.

Iznajmljivači “pravne osobe” plaćaju turističku pristojbu po ostvarenom noćenju te su obvezni uplatiti je na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju.

 

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi

Razdoblje

Glavna sezona 1.4. do 30.9.

Ostalo razdoblje

Iznos turističke pristojbe

10,00 kn

7,00 kn

 

Broj računa: HR8810010051718004744

Model: 67

Poziv na broj odobrenja: OIB tvrtke ili obrta koji je naveden kao vlasnik objekta u “Rješenju o kategorizaciji”

 

Vlasnik kuće ili stana za odmor (vikendaš) može za sebe i članove uže obitelji turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

 

Vlasnici kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji

Prvi član

60,00 kn

Drugi član

60,00 kn

Za svakog slijedećeg člana

25,00 kn

 

U slučaju da vlasnik kuće ili stana za odmor do 15.07. tekuće godine nije odabrao da boravišnu pristojbu za sebe i članove svoje uže obitelji plaća u paušalnom iznosu dužan je do kraja glavne sezone plaćati boravišnu pristojbu po noćenju i za sebe i članove svoje uže obitelji, uz pravo na umanjenje iste navedeno u sljedećem odlomku.

Vlasnik kuće ili stana za odmor boravišnu pristojbu plaća za sebe i sve članove uže obitelji državljane europskog gospodarskog prostora u razdoblju glavne sezone umanjenu za 70%. Ovo umanjenje ne primjenjuje se ako je vlasnik kuće ili stana za odmor u vlasništvu tvrtke tj. pravne osobe.

Ako vlasnik kuće ili stana za odmor sebe ili nekog od članova svoje obitelji nije evidentirao za plaćanje boravišne pristojbe u paušalnom iznosu odnosno nije istu uplatio do 15. srpnja tekuće godine, za te osobe je isto tako dužan plaćati boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju.

Ako vlasnik kuće ili stana za odmor evidentira sebe ili nekog od članova svoje obitelji za plaćanje boravišne pristojbe u paušalnom iznosu, a on ili ta osoba nisu boravile u kući ili stanu za odmor tijekom glavne sezone, vlasnik kuće ili stana za odmor nema pravo na povrat tako uplaćene boravišne pristojbe u paušalnom obliku niti na bilo kakvo umanjenje koje bi proizlazilo iz takve okolnosti.

Izvan razdoblja glavne sezone vlasnik kuće ili stana za odmor nije obvezan plaćati Ili po noćenju boravišnu pristojbu.

 

OBVEZNICI PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE:

Turističku pristojbu plaćaju:

1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost

2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)

3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke

4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu i

6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

(2) Turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, u paušalnom iznosu ili na drugi način utvrđen ovim Zakonom.

(3) Turističku pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

 

Osobe koje ne plaćaju turističku pristojbu:

 1. djeca do 12 godina

2. osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj

3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada

4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja

5. sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove

6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi i

7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

 

Osobe koje plaćaju umanjenu turističku pristojbu:

Turističku pristojbu umanjenu za 50 % plaćaju:

1. osobe od navršenih 12 do 18 godina i

2. osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).

Osobe dokazuju pravo na neplaćanje boravišne pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

 

PODNOŠENJE PRIGOVORA

Svakom gostu smo obvezni ponuditi priliku da uputi prigovor na našu uslugu. Više nije potrebno imati posebnu knjigu za podnošenje prigovora, dovoljno je na vidno mjesto u objektu istaknuti adresu elektroničke pošte na koju gost može poslati primjedbu, ili obavijest o načinu podnošenja prigovora uložiti u knjigu dobrodošlice gosta ili mapu s obavijestima u svakoj smještajnoj jedinici.

Prigovor gosta ne smijemo zanemariti, naprotiv, dužni smo odgovoriti na njega u roku od 15 dana, a sve prigovore smo obvezni čuvati godinu dana od datuma podnošenja istog.

 

PRIJAVA GOSTIJU (NN126/15)

Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (nn.hr)) kojim sustav eVisitor i službeno postaje središnji elektronički sustav prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 01.01.2016.

24 SATA OD DOLASKA PRIJAVITI GOSTA

Prijava boravka turista Turističkoj zajednici vrši se putem web portala www.evisitor.hr

 

Od turističke zajednice zatražite korisničko ime i lozinku za prijavu turista preko interneta, putem web portala www.evisitor.hr  

O obavljenoj prijavi boravka turista potvrdu o prijavi gostiju, na njihov zahtjev, možete isprintati putem eVisitora i predati je gostu.

Upozoravaju se iznajmljivači da se čvrsto pridržavaju rokova prijave boravka turista kako bi se izbjegli problemi prilikom inspekcijskog nadzora te radi vjerodostojnosti statističkih podataka o turističkom prometu koji vodi Turistička zajednica.

 

TURISTIČKA ČLANARINA (NN 52/19, 144/20)

Prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (Zakon o članarinama u turističkim zajednicama - Zakon.hr), osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu turističku članarinu plaćaju paušalno:

 

Smještaj u domaćinstvu – po krevetu

 

Glavni krevet

Pomoćni krevet

 

Godišnji paušalni iznos

 

 

45,00 kn

 

22,50 kn

 

Iznajmljivač obveznik paušala turističku članarinu obračunava prema broju svih kreveta koji su navedeni u rješenju o kategorizaciji obveznika (glavni i pomoćni), visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine po glavnom krevetu iznosi 45,00 kuna, a za pomoćne krevete umanjuje se za 50%.

Članarinu plaća u općini/gradu u kojem ima sjedište/obavlja djelatnost, a poslove evidencije članarina obavlja Porezna uprava. Pružatelj usluge smještaja u domaćinstvu popunjavaju Obrazac TZ-2 te ga predaju Poreznoj upravi prema prebivalištu do 15. siječnja za tekuću godinu. Članarina se može platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u 3 jednaka obroka s tome da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza i treći 30. rujna tekuće godine, a uplaćuje se na broj žiro računa: HR5010010051718027156 a u pozivu na broj navodi se OIB iznajmljivača s modelom plaćanja 67.

Pružatelji usluge smještaja – pravne i fizičke osobe (obrti, tvrtke i sl.) koje imaju svoje sjedište, prebivalište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), na području lokalne turističke zajednice koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica, koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavlja djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj, plaćaju članarinu turističkoj zajednici prema ostvarenom prihodu te predaju poreznoj upravi “Obrazac TZ 1” do kraja mjeseca veljače (obrti) odnosno mjeseca travnja (tvrtke) za prethodnu godinu.

Prva skupina 0,14212

Primjer obračuna članarine (za one koji plaćaju prema ostvarenom prihodu):

Ukupan prihod  x  stopa = ukupan iznos

50.000,00 x 0,14212% = 71,06 kn

Članarina se plaća u Financijskoj agenciji (FINA), pošti ili banci nalogom za plaćanje koji valja ispuniti kako slijedi:

Uplatitelj: ime i prezime i puna adresa prebivališta registriranog iznajmljivača

Primatelj: TZ GRADA KASTVA

Model: HR67

Broj računa primatelja: HR5010010051718027156

Poziv na broj odobrenja: OIB IZNAJMLJIVAČA

Opis plaćanja: članarina TZ GRADA KASTVA

Prije plaćanja turističke članarine, preporučamo da provjerite svoje dugovanje u sustavu ePorezna, ili telefonom na 051 310 290, odnosno e-mailom na adresu ljiljana.ozanic@porezna-uprava.hr

 

Obrazac TZ 2 TZ 2.pdf (porezna-uprava.hr)/Obrazac TZ1 TZ 1.pdf (porezna-uprava.hr) iznajmljivači mogu predati na slijedeći način:

-          poslati poštom na adresu:

Porezna uprava

Riva 10

(soba 329)

51000 Rijeka , ili

-          e-mailom na adresu

ljiljana.ozanic@porezna-uprava.hr   

            - osobno dostaviti, ili

             

            - putem e-Porezne.

 

Obrazac TZ 1 jlkfdčdfkćlglgl (porezna-uprava.hr) za prethodnu godinu predaje se Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, do kraja veljače tekuće godine.

 

***NEREZIDENTI “Obrazac TZ” dostavljaju poštom na adresu:

POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED ZAGREB

ODJEL ZA NEREZIDENTE

AVENIJA DUBROVNIK 32

ZAGREB 10020

 

POREZ

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje jedinica lokalne samouprave, a plaća se prema poreznom rješenju kojeg dostavlja nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave. Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza, propisano je da iznajmljivači plaćaju porez na dohodak od iznajmljivanja u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp - jedinci (paušalni porez). Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se paušalni porez.

 

Obveznici plaćanja paušalnog poreza

Paušalni porez plaćaju svi iznajmljivači osim onih koji su u sustavu PDV-a (oni plaćaju porez po određenoj stopi na ukupni prihod).

 

Prijava u registar poreznih obveznika (RPO.pdf (porezna-uprava.hr)

Radi evidencije u registru poreznih obveznika (dalje u tekstu: registar) poreznoj upravi dužni su se prijaviti:

- Građani koji počinju s iznajmljivanjem i to u roku od 8 dana od dana izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti radi upisa u registar

- Iznajmljivači kod kojih je došlo do promjene u broju osnovnih kreveta ili kamp - jedinica i to u roku od 8 dana od dana izdavanja novog odobrenja kojim se utvrđuje nastala promjena radi evidencije iste promjene u registru

- Građani koji prestanu s iznajmljivanjem i to u roku od 8 dana od dana izdavanja rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti radi brisanja iz registra.

- Prijava u registar vrši se pri Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta.

- Nerezidenti koji počinju s iznajmljivanjem su dužni prijaviti u roku od 8 dana od dana izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti radi upisa u registar na adresu:

Porezna uprava Područni ured Zagreb,

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

Odjel za strance

Avenija Dubrovnik 32

10 020 Zagreb

Tel. 01/650 1428

 

Porezna uprava odredi način plaćanja poreza na dohodak na način:

-          U paušalnom iznosu - ako nerezident posluje sa hrvatskom agencijom ili sa agencijom koja ima registriranu poslovnicu na području republike Hrvatske

-          U sustavu PDV-a – ako posluje sa stranima agencijama ili direktno

 

Utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza

Visinu godišnjeg iznosa paušalnog poreza na dohodak po registriranom osnovnom krevetu donosi jedinica lokalne samouprave za svoje područje. Rješenje o plaćanju godišnjeg paušalnog poreza izdaje i dostavlja Porezna uprava iznajmljivačima na kućnu adresu.  

Visina godišnjeg iznosa paušalnog poreza na dohodak po registriranom osnovnom krevetu za područje Grada Kastva iznosi 293,00 kune.  Na paušal ne utječe popunjenost smještaja niti broj dana u godini u kojima pružamo ugostiteljske usluge u domaćinstvu

 

Plaćanje paušalnog poreza

Paušalni porez plaća se prema rješenju Porezne uprave i to tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini 1/4 godišnjega paušalnog poreza, odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje.

Paušalni porez se plaća prema podacima ispisanim na Rješenju Porezne uprave dostavljeno iznajmljivačima.

 

Vođenje evidencije prometa (NN 48/05)

Knjiga “Evidencija prometa” - kontrolira porezna uprava i prema prometu se plaća članarina turističkoj zajednici. Iznajmljivač je dužan voditi evidenciju o prometu. To je evidencija izdanih računa koja se vodi kronološki prema datumu njihova izdavanja posebno za svaku kalendarsku godinu. U Evidenciji o prometu iznajmljivač na kraju dana evidentira sve račune izdane toga dana.

Evidencija o prometu vodi se na propisanom obrascu EP (EP.pdf (porezna-uprava.hr)).

Evidencija o prometu predaje se zajedno s obrascem TZ (obračun turističke članarine -  ) do kraja veljače tekuće godine Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, ako prelazi prag za ulazak u sustav PDV-a (prag iznosi 300.000,00 kuna za prihod ostvaren u 2021. godini, iznajmljivač koji ulazi u sustav PDV-a porez više ne može plaćati u paušalnom iznosu).

 

 

ZAKONSKA OBVEZA ISPITIVANJA KVALITETE BAZENSKIH VODA (Nastavni zavod za javno zdravstvo)

Sukladno članku 1. Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 59/20 i NN 89/22) i članku 10. stavku 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), privatni iznajmljivači smještajnih kapaciteta imaju obvezu ispitivanja kvalitete bazenske vode bazena koji se nalaze u sklopu privatnih objekata za iznajmljivanje te se smatraju bazenima za javnu uporabu. Navedeni Pravilnik odnosi se i na hidromasažne kade i whirpool bazene u objektima, ukoliko se voda u njima ne mijenja svakodnevno.

Učestalost ispitivanja s podatcima o definiranim vrstama analize i uvjetima za pojedinu vrstu bazenske vode nalaze se u Tablici 1.

 

Tablica 1. Vrste bazena, učestalost ispitivanja s definiranim pokazateljima analize i uvjetima za bazensku vodu

Vrsta bazena

Učestalost ispitivanja

Pokazatelji analize i uvjeti za bazensku vodu

Bazeni u objektima za iznajmljivanje

Vanjski bazeni

-          slatka voda

-          morska voda

2 puta mjesečno

Izuzev Legionella spp.

1 put godišnje na početku sezone

Mikrobiološki i fizikalno kemijski pokazatelji kemijski pokazatelji sukladno Tablici 1; Prilog I Pravilnika (NN 59/20, NN 89/22)

Bazeni u objektima za iznajmljivanje

Unutarnji bazeni

-          slatka voda

-          morska voda

1 put mjesečno

Mikrobiološki i fizikalno kemijski pokazatelji kemijski pokazatelji sukladno Tablici 1; Prilog I Pravilnika (NN 59/20, NN 89/22)

 

Privatni iznajmljivači koji u sklopu svojih smještajnih kapaciteta imaju unutarnje ili vanjske bazene imaju zakonsku obvezu ispitivanja kvalitete bazenske vode čime podižu razinu kvalitete i sigurnosti te posljedično i konkurentnost vlastitih smještajnih jedinica, ali i hrvatskog turističkog proizvoda.

Na području Primorsko-goranske županije Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije mjerodavan je za provođenje navedenih analiza, a sve informacije o sklapanju ugovora moguće je dobiti na broj telefona 051/554 548 te na e-mail adresu edukacija@zzjzpgz.hr

 

 

ŠTO JOŠ IZNAJMLJIVAČ MORA IMATI

Oznaka zabrane alkohola za mlađe od 18 godina

Iako je isticanje oznake zabrane usluživanja, odnosno konzumiranja, alkohola osobama mlađima od 18 godina jasno propisano za one ugostiteljske objekte u kojima se poslužuju alkoholna pića, Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti je iznajmljivačima također dodijeljena ta obveza, a nije navedeno odnosi li se ona samo na one pružaju imaju i uslugu prehrane, odnosno služenja pića i napitaka, uz smještaj. I zato je bolje istaknuti oznaku, manje košta od bilo kakvih eventualnih problema s inspekcijom.

 

Evakuacijski plan u apartmanu

Isticanje evakuacijskog plana nije propisano zbog onih domaćina koji iznajmljuju jednostavne objekte, ali je ipak propisano za sve. I zato ga moramo istaknuti u svakoj smještajnoj jedinici. Nije propisano kako taj plan mora izgledati i dovoljno ga je nacrtati rukom. Jednostavan tlocrt apartmana ili kuće za odmor, uz naznačene otvore i izlaze, bit će dovoljan da ne brinemo zbog primjedbi turističke inspekcije.

 

Prva pomoć za goste

Pravilnik propisuje da sredstva za pružanje prve pomoći moraju biti osigurana “za jedan ili više objekata”. U praksi to znači da nismo obvezni imati kutiju prve pomoći u svakom apartmanu, ali je moramo imati na dostupnom mjestu u objektu.

 

Aparat za gašenje požara

Aparat za gašenje požara nisu dužni imati privatni iznajmljivači, već samo pravne osobe. Pri tome, dovoljan je jedan za čitav objekt, nije nužno da bude po jedan u svakoj smještajnoj jedinici. Iako nismo obvezni, nije na odmet imati ga u kući ili stanu, i nadati se da nam nikada neće zatrebati. 
 

GDPR za iznajmljivače

Priča oko Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka kao da je prohujala s proteklom godinom i kao da nas se više ne tiče. U suštini, mi smo obvezni prikupljati osobne podatke u određenom opsegu, a u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih obveza i evidencije gostiju u sustav eVisitor. Podatke ne smijemo kopirati niti dijeliti s trećim stranama. Za one koji žele svojim gostima pružiti relevantne informacije o svrsi prikupljanja i obrade njihovih osobnih podataka, u eVisitoru se mogu preuzeti GDPR obavijesti na 13 različitih jezika.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na tel. 051/ 691 425, ili e-mail: info@kastav-touristinfo.hr

 pdfZahtjev za izdavanje rješenja PDFPravilnik za izdavanje rješenja xlsxPrilog I. - uvjeti za kategorije sobe i studio apartmana xlsxPrilog II. - uvjeti za kategorije apartman i kuća za odmor pdfObrazac EVIDENCIJA PROMETA docPrimjer cjenika jpgPrimjer računa docxRačun pdfKućni red pdfPunomoć - preuzimanje pristupnih podataka za sustav eVisitor pdfPunomoć - turističke agencije pdfZahtjev za odjavu odobrenja