Uključi pristupačnost
HTZ
  • Hrvatski
  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • Français

Bibliografija

1. Ivan DORČIĆ i Marijan TOMAŠIĆ, Kastav i Kastavština u prošlosti i sadašnjosti (Kastav and Kastav Region Today and in the Past) (Spomenica), Samobor, 1931.
2. Viktor HRELJANOVIĆ, Iz Kastva i Kastavštine (From Kastav and Kastav region), Naklada Benja, Rijeka, 1994.


3. Ivo JARDAS, Kastavština. Građa o narodnom životu i običajima u kastavskom govoru, Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena (The Kastav region. Documents about the everyday life in Kastav and about the Kastav vernacular in use. An anthology of culture and customs of Southern Slavs), JAZU, knj. 39., Zagreb, 1957. Reprint u: Ivan Matetić Ronjgov - Zbornik, sv. 3., Rijeka, 1994.


4. Matko LAGINJA, Kastav. Grad i obćina (Kastav. The town and the district), Tiskara Dolenc, Trst, 1889. Reprint: Matko LAGINJA, Kastav. Grad i obćina, Katedra Čakavskog sabora - Društvo za povjesnicu, Klana, 2002.


5. Darinko MUNIĆ, Kastav u srednjem vijeku (Kastav in the Middle Ages), II. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Biblioteka Fluminensia, sv. 8., ICR, Rijeka, 1998.


6. Darinko MUNIĆ, Kastav od najstarijih vremena do suvremenih dana (Kastav from ancient times to the present day), Zbornik Kastavštine, knj. 10., Kastav, 2002.