• hr
  • en
  • de
  • it
  • fr

Yasna Skorup Krneta - Ambijentalna instalacija "U krilu majke Kastva"

Ambijentalna instalacija – objekti od metala i pronađenih (odbačenih) predmeta – postavljena u gradu Kastvu pred Crekvinom. Nesvakidašnja umjetnička kreacija predstavlja Kastav s njegovim kućicama i prepoznatljivim zvonikom. Slikovita minijatura ovoga grada priča nam priču… kako onu staru, gotovo zaboravljenu, tako i onu o današnjim stanovnicima ovoga stoljetnoga grada.

Yasnina su vječna tema istarski gradići na vršcima brda, kojima ona uvijek daje simboličko značenje grada u naručju zemlje i grada pod okriljem univerzuma. Na tragu je toga i priča o Kastvu ispričana na autorski kreativan način. Drevne kastavske kamene kuće, koje su uzete kao predlošci, simboliziraju ishodište, ognjište: utočište, zaštitu, postojanost, životnu snagu i trajanje.