• hr
  • en
  • de
  • it
  • fr

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

15.03.2019.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje Voditelja Turističkog ureda objavljuje

 
P O Z I V 
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
 
I. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata u postupku Javnog natječaja za imenovanje Voditelja Turističkog ureda - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, održat će se u ponedjeljak, 25. ožujka 2019. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Kastav, Lokvina 3.
 
II. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem:
 
I. grupa u 8:00 sati:
 
Jasna Bačić
Ana Begić
Mia Brenc
Saša Brusić
Ana Filipović
Zvjezdana Ilić
Tina Karabaić
Igor Kelenc
Silvio Kezele
 
II. grupa u 9:00 sati:
 
Ana Puž Kukuljan
Maja Matešić
Iva Mijolović
Linda Petrović
Kristina Pilko Demirkiran
Domagoj Tramontana
Doris Vidošević Savković
Katarina Vignjević
Melita Vundać
 
Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti potrebno je donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.
 
Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.
 
III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada na računalu te intervjua.
 
Izvori za provedbu pisanog testiranja su sljedeći:
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine" br. 152/08);
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine" br. 152/08, 88/10, 110/15, 121/16);
Zakon o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine" br. 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14);
Statut Turističke zajednice Grada Kastva, od 29. prosinca 2009. godine;
Strategija razvoja turizma Grada Kastva za razdoblje 2018. - 2025. godine, od 30. svibnja 2018. godine.