• hr
  • en
  • de
  • it
  • fr

Memorijalni balinjera spust, Spinčići 21.2.2020.

20.02.2020.

 

Svekoliko pučanstvo i si pusni judi!
 
Naš Spinčo Merikanić - povratnik z Meriki, znate kakovi su, vavek pucaju na velo pa mu ni bilo dosti da zamemo ključ Grada Kastva... ne - zajdin je rekal da treba vrnut Balijera spust. Pa smo to i odlučili, nakon par let pauze, oživet. 
 
Pozivamo seh na 11. Memorijalni balinjera spust pul Spinčić ki će bit posvećen našemu dragemu članu  Pusnega odbora Spinčići kega već ni znami Dubravkotu Dukiću - Gule .
 
Petak, 21.02.2020. pul Spinčić će na 16:45 ur zapolne manifestaciju tradicionalno otpret Glazbeno društvo Spinčići .
Prijave za spust su od 16:45 – 17:00 ur.
 
Start spusta je na 17:00 ur.
 
Imet ćemo i izložbu seh balinjera spusti pasaneh let, a za to će bit zaslužan Branko Kukurin Jani.
 
Ni važno kako ni s čen ćete se kalevat, važno je da ste na balinjerah i maškarani.
 
Manifestaciju će vodit Iva Črnjar Ivančan i Borna Šmer.
 
Zakantat i zatancat ćemo si skupa uz „Kožne jakne“.
 
Si sudionici, a i gosti bit će okrepjeni z fažolon ki će bit za prsti polizat. 

Sen sudionikon su osigurane medalje, a najbojen i  pehari 
 
                                                                                         Pusni odbor Spinčići
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Galerija fotografija