• hr
  • en
  • de
  • it
  • fr

Prezentacija - Financiranje privatnih iznajmljivača u suradnji sa Ministarstvom turizma, 5.03.2020.godine u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kastva

02.03.2020.

TZ Grada Kastva u suradnji sa HBOR Područni ured za Primorje i Gorski kotar organizira prezentaciju - Financiranje privatnih iznajmljivača u suradnji sa Ministarstvom turizma koja će se održati 5.03.2020.godine u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kastva.

Cilj programa kreditiranja je usklađenje standarda smještajnih kapaciteta privatnih iznajmljivača i poboljšanje postojeće ponude. Na prezentaciji će biti predstavljeni osnovni uvjeti financiranja - prihvatljive namjene, visina kredita, kamatna stopa, rokovi otplate, instrumenti osiguranja, način podnošenja zahtjeva za kredit kao i potrebna dokumentacija, a istu će predstaviti gđa. Vesna Bartolović Stančić, voditeljica Područnog ureda.