Uključi pristupačnost
HTZ
 • Hrvatski
 • English
 • Deutsch
 • Italiano
 • Français

Izjava o pristupačnosti

Turistička zajednica grada Kastva nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište TZ grada Kastva koje se nalazi na adresi https://www.kastav-touristinfo.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.kastav-touristinfo.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • Većina slika, grafova i dijagrama ne sadrže alt atribute ili kratki tekstualni opis
 • Poveznice u nekim slučajevima nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode (umjesto opisa čest je izraz ovdje, više ili sama internet adresa)
 • Poveznice u nekim slučajevima nisu vidljivo označene
 • Video zapisi i audio nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku
 • Dio datoteka (.pdf, .xls, .doc i slično) nije dostupan u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana
 • Na stranici postoje tekstovi u obliku slike (skenirani sadržaji) te ih ne može pročitati čitač ekrana.

TZ grada Kastva radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene TZ grada Kastva.
TZ grada Kastva će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste TZ grada Kastva.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice TZ grada Kastva korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@kastav-touristinfo.hr .

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte:  pristupacnost@pristupinfo.hr