• hr
  • en
  • de
  • it
  • fr

12. Gradske zidine

Gradske obrambene zidine građene su od IX. do XVI. stoljeća. Nekada je u sastavu zida bilo devet kula, a danas ih je sačuvano šest. Nekoliko se kula danas koristi za stanovanje, a cijelom su dužinom južne strane gradskoga bedema nadograđeni stambeni prostori, u kojima se i danas stanuje.

Žudika

Naziv Žudika (od talijanskoga giudicare - suditi) označava predio iza župne crkve sv. Jelene i najvišu kulu gradskih zidina. Na tome su se predjelu nekada izvršavale presude za prijestupe, a stari dokumenti spominju i spaljivanja vještica.

Galerija fotografija