Uključi pristupačnost
HTZ
  • Hrvatski
  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • Français

10. Lokvina, Kaštel i crkvica Sv. Trojice

Srce Kastva je Lokvina, glavni gradski trg. Od početka se XV. st. na tome mjestu nalazi stari Kaštel, u kojemu su prebivali kapitani - namjesnici koji su u ime vlasnika upravljali Kastvom i cijelom gospoštijom. Pokraj kaštela je i pripadajuća crkvica Sv. Trojice. Trg je dobio ime po lokvi u kojoj se skupljala kišnica za potrebe grada. U toj su lokvi Kastavci 1666. godine utopili kapitana Morellija koji im je nametao više dažbina i poreza nego što je to Statutom bilo propisano. Složni Kastavci nikada nisu odali imena krivaca.
Krajem je XVII. st. odlučeno da se lokva nadsvodi i postavi šterna (cisterna za vodu), koja i danas ukrašava trg. O tom događaju svjedoči i uklesani natpis na grlu šterne.
U Kaštelu je 1770. godine počela raditi prva javna pučka škola na području Kastavštine.

Galerija fotografija