Uključi pristupačnost
HTZ
  • Hrvatski
  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • Français

Muzejska zbirka Kastavštine

        mzk.ppmhp.hr/en/


 

Muzejska zbirka Kastavštine izdvojena je zbirka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Otvorena je na Dan Grada Kastva, 6. lipnja 1981. a smještena je iznad gradskih vrata - Volte. Prvotna ideja otvaranja memorijalne zbirke u Kastvu, posvećene Vladimiru Nazoru, čije je desetogodišnje djelovanje u Učiteljskoj školi (1908. – 1918.) upisano u bogatu kulturno - povijesnu kroniku, transformirala se u osnivanje kompleksne zavičajne zbirke. Zahvaljujući angažmanu i predanosti stanovnika Kastavštine te radu prijašnjih djelatnika PPMHP-a prikupljeno je oko tisuću i petsto predmeta, arheološka, etnografska, kulturnopovijesna građa te predmeti vezani uz Narodnooslobodilačku borbu. U osuvremenjenom postavu realiziranom 2005. predstavljena je sa oko sedamsto izložaka, bogata priča Kastva i okolice koja seže od kasnog paleolitika i mezolitika do sredine 20. stoljeća naglašavajući čuvanje tradicijskih vrednota, običaja i umijeća te slobodarski karakter grada i ljudi sadržan u vremenski protežnoj borbi za pravicu.

O životu i kulturološkim tradicijama nekadašnjih žitelja područja Kastva i okolice svjedoči arheološka cjelina. Izloženi su nalazi kremenih oruđa iz brojnih pećina u kastavskom zaleđu, značajni artefakti brončanog doba (mač iz 10. st. p. K. pronađen na trgu Lokvina) te bogati nalazi dijelova odjeće i nakita iz nekropole u vrtači Mišinci (6 - 2. st. p. K.). Stilsko – morfološka raznolikost upućuje na tadašnju ulogu Kastva kao značajne komunikacijsko – trgovačke stanice na putu od predalpskog područja i Etrurije sve do Baltika. Razgranata i burna povijest ovoga kraja također je dokumentirana u zgusnutoj kulturnopovijesnoj baštini i u stilski raznovrsnom graditeljskom naslijeđu. Vrijedni spomenici (feudalni kaštel – stan kastavskih kapetana s kapelom, gradska loža, župna crkva svete Jelene, Crekvina...) predstavljeni su „dijalogom“ presnimaka fotografija starijeg razdoblja (početak 20. st.) te onih koje prikazuju novo stanje (početak 21. st.), pa je na taj način osviješteno postojanje, ali i potreba čuvanja baštine.

U etnografskom postavu predstavljen je isječak života tradicionalnog domaćinstva s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Izloženi su ukrasni i uporabni predmeti, razni odjevni predmeti te predmeti vezani uz zanimanja krojača i postolara. Produkti domaćeg rukotvorstva prodavali su se uz raznovrsne obrtničke proizvode na Beloj nedeji, sajmu i svečanosti mladoga vina koja se održava u Kastvu prve nedjelje u listopadu. Izrazito razvijene i nadaleko poznate tradicijske djelatnosti Kastavštine – bačvarski, kovački, kotlarski, stolarski, klesarski i košaraški obrt – sredinom 20. stoljeća u promijenjenim ekonomskim i gospodarskim uvjetima postaju tek sporadične, "hobi" djelatnosti i potpuno nestaju.

Kulturno-povijesni postav, ujedno najveća podzbirka fundusa, ilustrira nacionalno osvještavanje, narodni preporod, kulturno - prosvjetni angažman te uspon građanskog društva u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća. U promicanju prava hrvatskog naroda u austrijskoj pokrajini Istri s kvarnerskim otocima osobito je istaknuta uloga Istarskog trolista preporoditelja Matka Laginje, Matka Mandića i Vjekoslava Spinčića, rodom iz Kastavštine. Vrijedna građa, dokumenti i fotografije, amblemi i zastave kulturno – povijesnih udruženja oslikavaju bogat društveni život Kastva, tadašnjeg administrativnog, obrtničkog i kulturnog centra mikroregije. Početkom 20. stoljeća u Kastvu i okolici djeluju brojna društva: Istarska vila, odjel Hrvatskog sokola, Sveti Mihovil, Domoljub...Uz dječačku te djevojačku pučku školu u Kastvu su osnovane i Delavska škola za kvalificirane obrtnike te Učiteljska škola važna za razvoj istarskog, hrvatskog učiteljstva. Bogat društveni život oslikan je kroz djelatnost čitaonice (prve hrvatske čitaonice u Istri osnovane 1866.) te brojnih glazbeno-scenskih, potpornih i radničkih udruženja, djelima hrvatskih - čakavskih književnika, pedagoškim radom te učeničkim radovima.

Prostorno i tematski, izdvojen je prikaz Narodnooslobodilačke borbe. Od 1981. neizmijenjen postav uprizoruje širenje radničkog pokreta, akcije, podvige i stradanja stanovništva za vrijeme Drugog svjetskog rata (1941. – 1945.) sve do oslobođenja Kastva 3. svibnja 1945.

 

 

Napomena: organizirane posjete van uredovnog vremena potrebno je unaprijed dogovoriti, na telefon: 091 444 0143 ili mailom: marko.badurina@ppmhp.hr

For further information call +385 (0)91 444 0143 or mail marko.badurina@ppmhp.hr 

 
POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA
 
MUZEJSKA ZBIRKA KASTAVŠTINE
Prolaz Ivana iz Kastva br. 1
MARITIME AND HISTORY MUSEUM OF THE CROATIAN LITTORAL RIJEKA
 
THE MUSEUM COLLECTION OF THE KASTAV REGION
 
LJETNO RADNO VRIJEME:
1. lipnja – 30. rujna
SUMMER OPENING HOURS:
1st June – 30th September
utorak, četvrtak:
10.00 – 12.00
srijeda, petak, subota, nedjelja:
17,00 – 21,00 sati
Tusday, Thursday
10.00 – 12.00
Wednesday, Friday, Saturday, Sunday
17.00 – 21.00
ZIMSKO RADNO VRIJEME:
1. listopada – 31. svibnja
WINTER OPENING HOURS:
1st October – 31st May
utorak, četvrtak:
10.00 – 12.00
srijeda:
18.00-20.00
Tusday, Thursday
10.00 – 12.00
Wednesday
18.00-20.00
 
Organizirane posjete van uredovnog vremena potrrebno je unaprijed dogovoriti na tel 091 444 0143 ili e-mail: marko.badurina@ppmhp.hr

 

 

 

 

 

Galerija fotografija